รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 5 ธ.ค. 2561 15:28:31 TimeLine กระบวนการจัดทำแผน ปีงบฯ 2562.pdf (213 KB) 150
2 30 พ.ย. 2561 14:35:56 แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.ราชบุรี ปีงบฯ 2562 - 2565 และ แผนปฏิบัติการปีงบฯ 2562.rar (2976 KB) 265
3 30 พ.ย. 2561 14:37:38 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ประกาศ OKRs ปี 2562 (ไตรมาส 1) 5 เรื่อง.pdf (53 KB) 238
4 30 พ.ย. 2561 14:38:52 V.PDF สรุปแผนงานและ KPI ปี 62 (รวม PAและ OKRs) by กลุ่มยุทธฯ ราชบุรี.pdf (319 KB) 223
5 5 ธ.ค. 2561 15:19:32 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562.pdf (5000 KB) 180
6 5 ธ.ค. 2561 15:23:08 โบรชัวร์แผนยุทธศาสตร์และPA กระทรวง ปี 2562 (อัพเดท 19 พ.ย.61).pdf (3597 KB) 86
7 5 ธ.ค. 2561 15:23:56 รวม PA strategy house model 2562 v.4.pdf (4762 KB) 83
8 5 ธ.ค. 2561 15:34:10 รายชื่อ PM คปสอ. ประจำปีงบประมาณ 2562 (10 อำเภอ).zip (2303 KB) 121
9 5 ธ.ค. 2561 15:49:00 รายชื่อ PM ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2562.pdf (143 KB) 105
10 17 ธ.ค. 2561 10:12:40 ตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ระหว่าง นพ.สสจ. และผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ.rar (769 KB) 275
11 10 ธ.ค. 2561 21:55:19 คำสั่ง PM จังหวัด และ PM คปสอ. ปีงบ 62.pdf (6293 KB) 62
12 11 ธ.ค. 2561 14:29:49 ประเด็นนิเทศงาน ปี 2562 (ยังไม่ครบ).rar (125 KB) 120
13 11 ธ.ค. 2561 22:29:31 รวมแผนแต่ละ คปสอ. ปีงบ 62.rar (42531 KB) 82